App laten maken?

Een performante app laten bouwen vergt heel wat planning, technische kennis en uitvoerende expertise. Als ervaren app developer biedt Next Apps meer dan de all-round ontwikkeling van jouw gewenste app – we richten altijd onze pijlen op de eindgebruiker van de app en denken vanuit die doelstelling strategisch met je mee. Om dat te realiseren maken we gebruik van een duidelijke en transparante aanpak zodat we niet alleen maximale efficiëntie maar ook een optimaal eindproduct kunnen opleveren.


Een app laten bouwen in 4 stappen

Om de wensen en behoeften van de klant beter in kaart te brengen, zetten we steeds eerst een intake meeting op. Dit is een meeting om elkaar én de doelstellingen van het project beter te leren kennen. Hierna verloopt onze verdere samenwerking in 4 fases. Afhankelijk van jouw wensen en noden is het mogelijk om zowel het volledige traject als individuele etappes af te nemen.

1. Workshop

We gaan van start met een workshop om het project gedetailleerd te bespreken en geven een eerste visualisatie aan de hand van wireframes. Op basis van jouw input komen we met nieuwe ideeën of toevoegingen, denken we mee over het businessmodel achter de app en verlenen we technisch advies, steeds met de eindgebruiker in gedachten. Bovendien kan deze workshop gesubsidieerd worden via de KMO Portefeuille.

2. Design & analyse

In fase twee gaan we over tot het design en de analyse van de app en wordt alles visueel ontworpen en geanalyseerd voor de ontwikkeling. De design fase is een iteratief proces waarbij we opnieuw advies en ideeën op tafel leggen, ditmaal met focus op UX/UI en uiteraard de visuele uitwerking van de app. Ook deze fase is subsidieerbaar door de KMO Portefeuille.

3. Development

De derde fase is de ontwikkeling van de app. Hier zetten we het concept om in correct werkende code, voegen alle functionaliteiten toe, bouwen de API en testen en debuggen tot slot de applicatie. Op het einde van deze fase wordt het product beschikbaar gesteld voor de eindgebruiker.

Wens je na oplevering van de app nog extra features of uitbreidingen toe te voegen? Geen probleem, dan herhalen we de cyclus en plannen we als eerste stap een nieuwe workshop in. Dit proces kan herhaald worden naargelang jouw wensen en toekomstplannen voor de app.

4. Support

Tot slot voorzien we (indien gewenst) support waarbij alles post-launch opgevolgd wordt. In deze laatste fase vindt het technische onderhoud plaats.