App design

Een doordacht design voor jouw applicatie

Van zodra het concept volledig uitgedacht is en de wireframes de nodige finetuning hebben gekregen, gaan we over naar het design van de app. In deze fase denken we na over hoe de app er concreet zal uitzien. Zo visualiseren we onder andere logo’s en iconen, implementeren we tekst en afbeeldingen op de juiste plaats en voorzien we call-to-actions en buttons, spacing, font, accentkleuren… Kortom, alles wat de eindgebruiker ook op zijn of haar interface te zien krijgt. 

De designfase is een iteratief proces en omvat verschillende review meetings. Hier kan je als klant regelmatig feedback geven om zowel het uitzicht als de werking van de app bij te sturen indien gewenst. Interessant om weten: het designtraject kan via de KMO Portefeuille verlopen en dus deels gesubsidieerd worden.

Voor het design van de app zijn er twee mogelijkheden: of we werken een volledig nieuw design uit vanaf nul, of we maken een design dat aansluit op de huisstijl van de klant. De designfase verloopt in drie stappen: user experience (UX), user interface (UI) en functionele analyse. 


User experience voor apps

Eerst en vooral vertalen we de draft wireframes uit de workshop naar gedetailleerde en volledig uitgewerkte wireframes. Wireframes tonen de opbouw of structuur van pagina’s of schermen in de app en hoe ze onderling verbonden zijn – zie het als het skelet van de app dat nadien verder wordt aangekleed. Alle besproken zaken uit de workshop en de draftversie van de wireframes worden hier dus gefinaliseerd (en nadien omgevormd tot concrete visuele voorstellingen). 

Voor het user experience luik van de app houden we uiteraard rekening met de gebruiksgewoonten en -verwachtingen van de eindgebruiker. Er zijn namelijk verschillende platformen, soorten apparaten… waarop de app mogelijks beschikbaar zal zijn (dit wordt in overleg met de klant bepaald). Afhankelijk van op welke platformen/devices de eindgebruiker actief is, heeft hij of zij bepaalde verwachtingen en gebruiksgewoonten. Dit is één van de redenen waarom wij kiezen voor native development. Ook de user experience wordt hierop afgestemd.


User interface voor apps

Een tweede belangrijke stap is de user interface waarbij niet alleen het functionele (user experience), maar ook het visuele (user interface) belangrijk is. Hierbij wordt nagedacht over de verschillende animaties, buttons en andere features voor de app. Onder het user interface luik van de app valt dus alles wat betrekking heeft tot de visuele presentatie, of anders verwoord, wat er allemaal op het scherm van de eindgebruiker verschijnt.

Na de uitwerking van het UX/UI luik wordt het design opgeleverd. Dit gebeurt via een interactief prototype waarop de klant feedback kan geven. De prototypes van de app worden opgeleverd in alle contexten waarin de app uiteindelijk beschikbaar zal zijn, bijvoorbeeld op zowel desktop als mobiele apparaten.


Functionele analyse van applicaties

Tot slot volgt een functionele analyse van de app. Dit is de laatste stap in het design proces omdat we het belangrijk vinden dat de user experience en user interface niet gehinderd worden door technische beperkingen. Next Apps is van mening dat het concept en idee achter de app altijd centraal staan – eventuele technische hindernissen die zich bij de uitwerking daarvan vormen, brengen we vroeg in kaart en worden in deze fase opgelost. Zo behouden we altijd onze focus op de afgesproken doelstellingen en resultaten. 

In de functionele analyse onderzoeken we zorgvuldig en gedetailleerd de technische en functionele delen van de app. Zijn de handelingen die de eindgebruiker zal uitvoeren efficiënt? Zijn er bepaalde integraties nodig met sociale media of externe databases? Ook dat wordt geëvalueerd. We lijsten de technische uitdagingen op en stellen een concreet plan op over alles wat ontwikkeld moet worden bij development. 

Bovendien formuleren we verschillende user stories om alle features uit te lichten en de functionele vereisten te illustreren. Zo krijgt de klant een gestructureerd en toegankelijk overzicht van de werking van de app, uitgeschreven in verstaanbare taal.

Eens de UX, UI en functionele analyse van de app zijn afgerond, bouwen we alles uit tot een werkend product in de derde fase: development.