Workshop app strategie

In de eerste fase van onze aanpak vinden we het belangrijk om de klant en de doelstellingen van het project zo gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen. Elke klant en elk project is voor ons uniek en heeft daarom ook recht op een persoonlijke aanpak. Concreet: de eerste fase van onze werkwijze is een workshop waarin we ons verdiepen in jouw bedrijf, product of idee om zo samen de meest geschikte roadmap op te stellen.

Strategie voor applicatieontwikkeling

Gedurende een halve dag houden we een workshop waarin we strategisch meedenken met de klant. We bespreken businessgericht de doelstellingen, het verdienmodel, de doelgroepen, het geografische gebied en nog tal van andere zaken die de strategische ruggengraat vormen van jouw app. 

Tijdens de workshop is er veel wisselwerking tussen de klant en Next Apps. Op basis van de input leggen we samen het plan van aanpak vast om de ontwikkeling van de app in goede banen te leiden. Transparantie en efficiëntie staan hierbij centraal. 

Verder geven we ook hands-on tips and tricks mee waarmee de klant aan de slag kan gaan. Op basis van de workshop kan bovendien een ruwe inschatting worden gemaakt over de kostprijs van de app en de gevraagde features.

Op het einde van de workshop gaat de klant niet met lege handen naar huis want zo’n workshop heeft twee concrete uitkomsten. Enerzijds krijgt de klant bij ons een gedetailleerd verslag mee van alles wat besproken werd tijdens de workshop. Op die manier wordt alles nogmaals helder in beeld gebracht en kan de klant hiermee praktisch aan de slag. Anderzijds geven we een indicatie van het budget en de eerste wireframes mee. Dit zijn schetsen van hoe de app er uiteindelijk kan uitzien. Zo krijgt de klant een eerste visuele voorstelling van de app en een raming van het budget dat nodig zou zijn voor de verdere uitwerking van het project.

Wat na de workshop app strategie?

De klant is na deze workshop en oplevering van de wireframes en het verslag volledig vrij om al dan niet met Next Apps in zee te gaan. De workshop kan gesubsidieerd worden via de KMO Portefeuille.

Na de workshop staat de overkoepelende strategie voor jouw applicatie vast en vervolgens gaan we over naar de volgende fase: design.